Att beskriva fördomsfullhet och diskriminering som fobier blir allt vanligare. Det började med xenofobi och i dag hör vi begrepp som islamofobi, homofobi och funkofobi. Men varför beskrivs allt från hotfullhet och religionskritik, till sexualkonservatism och orättvis behandling av funktionshindrade som “fobier”?

Reportage av Nathalie Rothschild som har talat med både förespråkare och kritiker av fobi-suffixet.

July 31st, 2015

Nollvisionens framfart

Trafiksäkerhet har blivit en av Sveriges största exporter. Ja, utomlands har den så kallade nollvisionen haft minst lika stor genomslagskraft som andra svenska koncept – som billigt mode och möbler levererade i platta packet. I dag har länder runtom i världen sina egna ”Vision Zero”-program; från Nederländerna och Portugal till USA och Australien. Målet är noll döda i trafiken. Men vad är det egentligen vi exporterar med nollvisionen, förutom konkreta säkerhetslöningar? Och varför utlyses det numera nollvisioner för allt från drunkningsolyckor till aborter?

Reporter Nathalie Rothschild.

Mc Donalds försvann från Teheran för flera decennier sen. Efter genombrottet i förhandlingarna om Irans kärnenergiprogram, hoppas unga iranier nu på den amerikanska snabbmatens återkomst. Samtidigt råder ett kallt hamburgerkrig mellan Ryssland och USA. Reportage av Nathalie Rothschild om varför snabbmaten tycks ha kvar sin politiska laddning.