Mc Donalds försvann från Teheran för flera decennier sen. Efter genombrottet i förhandlingarna om Irans kärnenergiprogram, hoppas unga iranier nu på den amerikanska snabbmatens återkomst. Samtidigt råder ett kallt hamburgerkrig mellan Ryssland och USA. Reportage av Nathalie Rothschild om varför snabbmaten tycks ha kvar sin politiska laddning.

Påvens växande engagemang i klimatfrågan har fått många att höja på ögonbrynen. Förra månaden blev Franciskus den allra första påven att skriva en encyklika om miljön. Nästan 500 år efter att den katolska kyrkans inkvisitionsdomstol dömde Galileo till livstids fängelse för kätteri så uppmanar nu Påven sina följare att lyssna till forskare som varnar för skenande klimatförändringar. Är då kyrkan och miljörörelsen en himmelsk förening? Vissa menar att miljörörelsen i sig redan liknar en religion där moderna ritualer ersatt urgamla, där återvinningsstationen är den nya kyrkan, klimatkompensationer de nya avlatsbreven och varningar för klimatologiska brytpunkter de nya undergångsprofetiorna.

Ska studenter kunna kräva rätten att skyddas från obehagliga ord, texter och åsikter?

Det har sitt ursprung i USA, där det blir allt vanligare att studenter kräver att kurslitteratur ska föregås med varningar för eventuellt stötande innehåll. Allt oftare kräver nu även svenska studenter “trigger warnings” och “safe spaces” – alltså trygga rum. Men det är inte oproblematiskt säger bland andra forskaren i genusvetenskap Jenny Westerstrand. Reportage av Nathalie Rothschild.